Ekonomisk förvaltning bostadsrättsförening
. . .

Ekonomisk förvaltning bostadsrättsförening

Hanterar löpande bokföring, medlem- och lägenhetsförteckning, administration av panter, mäklarservice, avisering & avstämning av avgifter, hantering av betalningspåminnelser för avier, upprättar kontrolluppgift vid överlåtelse, årsredovisning, inkomstdeklaration.

Vi använder BrfArkiv som e-arkiv, ärende- och dokumenthanteringsystem och Fortnox som bokföringsprogram.

Consultbee hanterar ej din post. Istället använder vi Kivra företagsbrevlåda och med Kivra plus kan ni styra över all papperspost och få den inskannad av Kivra. På så sätt kan alla styrelseledamöter och Consultbee dela alla inkomna dokument digitalt.

BrfArkiv ett e-arkiv för din bostadsrättsförening

E-arkiv och dokumenthanteringssystem för bostadsrättsföreningar där du kan spara alla styrelsens viktiga dokument lätt och översiktligt.

I BrfArkiv finns ett ärendehanteringssystem som hjälper dig att hålla koll på allt som ska göras vid överlåtelse, upplåtelse och pantsättning. BrfArkiv leder dig steg för steg genom ärendehanteringen (upplåtelse, överlåtelse och pantsättning) så att allt blir rätt registrerat och visas senare korrekt i bostadsrättsföreningens lägenhetsförteckning och medlemsförteckning.

Du kan fakturera avgift för bostadsrättsföreningens medlemmar med ett klick.

Revision för bostadsrättsförening

Consultbee kan agera som revisor för bostadsrättsföreningar.