Teknikkonsult med kundnyttan i fokus. Consultbee erbjuder konsulttjänster inom
. . .

Compliance Management

När ditt företag utvecklar nya produkter eller säljer de på en ny marknad måste ditt företag följa regelverk, direktiv och harmoniserade standarder. För att uppnå de godkännanden som behövs för en marknad eller land är förståelse och korrekt tolkning av lagstiftningskraven avgörande. Consultbee erbjuder regelverkskompetens, innefattar t ex identifiering av regulatoriska krav och direktiv, och därtill tillämpliga standarder och upprättar den nödvändiga dokumentationen.  

Jag har erfarenhet av projektledning som omfattar identifiering av nya krav inom bland annat new  legislative framework  (NLF) samt IECx/ATEX, PED, Maskindirektivet, Energy label, EPREL. Genomförande av GAP analyser, upprättande av dokumentation, kravställning på testning, processer och verktyg.

Projektledning

Jag erbjuder expertis inom program- och projektledning och jag har erfarenhet från projektledning inom områden så som produkter för industri och automation, medicinteknik och konsumentprodukter.

Vanliga projekt inkluderar stora tvärfunktionella produktutvecklingsprojekt, flytt av produktion, projekt inom compliance.

Consultbee representerar vanligtvis organisationen avseende alla aspekter av projektet för att säkerställa att det uppfyller mål (time, quality, cost, scope) och ger maximerad avkastning. Jag  tar till mig klientens strategiska mål och levererar mervärde.

Jag innehar PMP certifikation utfärdat av Project Management Institute (PMI).

Citizen developer - Low code development

Consultbee kan hjälpa er organisation att implementera low code ZOHO applikationer. God kännedom om programspråk Deluge i ZOHO Creator.

I Zoho Creator kan man designa, utveckla och köra all affärsmjukvara man behöver.

Produktutveckling och Grafisk Design

Bred kunskap finns inom bearbetade material, plastkonstruktion, gjutgods och extrudering. Behärskar CAD-verktygen såsom ProEngineer.

Kunskap inom Six Sigma, FMEA, risk assessments, quality assessments. Kan verka som moderator för olika workshops, t ex FMEA.

Inom grafisk design har jag mycket god erfarenhet av Illustrator, SVG-filer, inDesign och Photoshop.

Verksamhets-
utveckling

Consultbee hjälper er som kund att utarbeta och implementera nya processer och verktyg.

Jag har stor erfarenhet att förbättra produktutvecklingsprocesser,  skapa flödesdiagram, verktyg för statusreporting, skapa nya databaser etc och kan hjälpa er att utveckla kundspecifika lösningar för framgångsrik projektledning. 

Interim Mangement

I den denna nya tid med snabba förändringar i affärsmiljön finner många företag sig att behöva byta i en alarmerande takt. Oavsett om det är ett speciellt projekt, omstrukturering av företaget, en omlokalisering av fabriken eller bara en längre frånvaro av en chef, kan dessa problem överväldiga ett företag med begränsade resurser. Svaret är ofta att ta in en interimschef.

Jag har omfattande praktisk erfarenhet inom ledning av RnD verksamheter, med funktioner så som konstruktörer, projektledare, testledare, testingenjörer, prototypverkstad och teknisk administration.